РЕЄСТРАЦІЯ

Термін реєстрації:
(дата подання документів визначається за поштовим штемпелем).
1. Ознайомтесь із Правилами прийому до вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, результати ЗНО з яких мають бути зазначені в Сертифікаті ЗНО.
2. Здійснити вибір предметів:

українська мова і література

математика

історія України

фізика

російська мова
світова література

біологія

хімія

географія

всесвітня історія

іноземні мови (англійська, німецька,
французька, іспанська)**


* надано можливість скласти тести не більше як із чотирьох предметів

** надано можливість скласти тест лише з однієї іноземної мови

3. Підготувати необхідні для реєстрації документи та матеріали:

*копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям, по батькові та датою народження) або свідоцтва про народження (для осіб, яким станом на 1 вересня 2013 року не виповнилося шістнадцять років і які не отримали паспорт);

*копію документа про повну загальну середню освіту.

Якщо Ви такого документа ще не маєте, але здобудете повну загальну середню освіту в 2014 році, то подайте довідку з навчального закладу за формою, розробленою Українським центром оцінювання якості освіти;

* дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3 х 4 см;

висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для участі в тестуваннях);

* копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

*документи, перекладені державною мовою, та завірені нотаріально (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

*заяву-реєстраційну картку.

Для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою підготувати переклади документів державною мовою, завірені нотаріально.

На копіях документів, що надаються для реєстрації, написати Згідно з оригіналом, поставити особистий підпис і зазначити власне прізвище, ініціали та дату засвідчення копії.

4. Надіслати не пізніше 5 березня на адресу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти; реєстраційні документи. Пересилку бажано здійснити цінним листом.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який буде надіслано рекомендованим листом.

Після отримання Сертифіката перевірити наявність на сайті УЦОЯО інформаційної сторінки, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та pin-кодом, указаним у ньому.

Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб

для проходження ЗНО

1. Якщо за релігійними переконаннями Ви не можете взяти участь у тестуваннях з окремих предметів, що проводитимуться в суботу, то маєте можливість скласти тест із цього (цих) предмета (-ів) під час додаткової сесії зовнішнього оцінювання. Для цього крім інших документів, необхідних для реєстрації, подайте:

2. Процедура реєстрації осіб, які проживають або навчаються за кордоном, передбачає дотримання загальних вимог щодо реєстрації, тобто послідовне виконання чотирьох дій.

Якщо Ви не можете надати всю інформацію, передбачену Програмою, то роздрукуйте бланк заяви-реєстраційної картки та інструкцію щодо її заповнення.Увага!

Якщо Ви навчаєтеся за кордоном (є випускником закордонного навчального закладу, учасником міжнародної програми з обміну тощо) і не можете скласти тести у встановлені терміни, то маєте право пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії.

Під час додаткової сесії Ви можете скласти тести з усіх вибраних предметів або тільки з тих, із яких не маєте можливості пройти тестування під час основної сесії.

Для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії разом з документами, необхідними для реєстрації, надішліть до відповідного регіонального центру:

* заяву щодо надання можливості пройти тестування з певного (-их) предмета (-ів) у додаткову сесію, де вкажіть причину, що унеможливлює участь у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії;

*документ, що підтверджує факт навчання за кордоном (крім випускників закордонного навчального закладу).

Підстави для відмови у реєстрації

Ви не будете зареєстровані для проходження зовнішнього оцінювання, якщо:

*надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації;

*неналежно оформите заяву-реєстраційну картку;зазначите в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані;

*подасте заяву пізніше встановленого терміну (визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).у разі неможливості створити особливі (специфічні) умови для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до поданого висновку закладу охорони здоров’я.

Про факт відмови в реєстрації для проходження зовнішнього оцінювання Вам буде надіслано лист, де зазначено причину відмови.Отримавши листа про відмову в реєстрації, Ви можете усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, та до надіслати на адресу регіонального центру новий комплект реєстраційних документів.

У разі необхідності внесення змін до переліку предметів або персональних даних, пройдіть реєстрацію повторно, надіславши до регіонального центру необхідні документи та раніше отриманий Сертифікат

Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до ____(дата подання визначається за поштовим штемпелем).

Кiлькiсть переглядiв: 1