особовий склад МРВ ВКМСД та ДІМ ГУМВС України в Харківській області, який закріплений за ХСШ № 77 станом на 05.12.2013

о/у ст. л-нт Паламаренко Ольга Миколаївна м. Харків, пер. Слинько, 9 (каб. № 8) ЗОШ № 60, 77, 78, 91, 95, ХГ № 82 0935567115

З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров'я і фізична культура».

Робочі навчальні плани для 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572

У перших класах зазначена галузь реалізується через навчальні предмети «Українська мова (навчання грамоти: мова і читання)», «Російська, інша мова національної меншини (навчання грамоти: мова і читання)», «Українська мова у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі», проте у першому класі зазначений предмет не вивчається. Його викладання розпочнеться у 3-х класах з 2014/15 навчального року.

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується через навчальні предмети «Основи здоров'я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики». У перших класах загальноосвітніх навчальних закладів реалізація зазначеної галузі здійснюється через предмет «Трудове навчання».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». Зазначимо, що загальноосвітній навчальний заклад може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс «Мистецтво».

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

У навчальних програмах для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено зміст цього рівня освіти, який ґрунтується на загальнолюдських і національних цінностях та принципах науковості, доступності й перспективності, світського характеру освіти, полікультурності, взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку особистості дитини.

Переваги упровадження 11-річного терміну здобуття повної середньої освіти

Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти"(щодо організації навчально-виховного процесу) викликало бурхливу реакцію усіх громадян країни. У засобах масової інформації, у зверненнях громадян найчастіше обговорюється питання запровадження 11-річної повної загальної середньої освіти. Ставлення до цього переважно позитивне. Водночас, у окремих зверненнях, інтерв'ю подається викривлена інформація, що негативно впливає на суспільну думку. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки надає роз'яснення щодо найбільш поширених викривлень тлумачення Закону України.

1. Повернення до 11-річної школи. З 2001 року реформування загальної середньої освіти вперше розпочалося на основі Державних стандартів. Тобто, сьогоднішні учні 2-9 класів навчалися за програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів, що суттєво відрізняються від програм колишньої 11-річної школи. Крім того в навчальний процес введено нові предмети (Основи здоров'я, етика, природознавство тощо), запроваджено компетентісний підхід. Тому ні про яке <повернення> не йдеться. Йдеться про запровадження нового, 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти зі збереженням кращих ідей 12-річної школи (профільність навчання, можливість здобуття професійної освіти в школі тощо), а не <повернення>, <зупинку реформи>, <консервування> тощо.

2. Відхід від Болонського процесу. Окремі експерти запевняють, що випускників 11-річної школи не братимуть до іноземних університетів. По-перше, і сьогодні випускники діючої 11-річною школи вступають і навчаються в закордонних університетах. По-друге, у листі Генерального директора Директорату з питань освіти, культури і спадщини, молоді і спорту Ради Європи Габріелли Баттіні-Драгоні чітко зазначено, що у Ради Європи немає рекомендацій щодо тривалості навчання. Ця тривалість складає від 11 до 13 років. А Пояснювальна Доповідь Лісабонської конвенції передбачає, що різниця в один рік в ту чи іншу сторону не є достатньою причиною для невизнання кваліфікацій, які дають доступ до вищої освіти. Які ще потрібні аргументи?

3. Неминуче суттєве збільшення тижневого навантаження, навчання по суботах. Кількість навчальних годин визначається виключно відповідно до граничного навантаження учнів, встановленого Державними санітарними нормами. У 10-11 класах тижневе навантаження становить 33 години (п'ятиденний навчальний тиждень). За типовими навчальними планами 12-річної школи встановлювалося тижневе навантаження десятикласникам в 30 годин на тиждень. Три години - це <суттєве збільшення>? Краще продовжити відсиджування за партами ще на рік? Щодо навчання по суботах. Новими навчальними планами передбачається запропонувати школам самостійно визначатися щодо тривалості навчального тижня (5 чи 6 днів). Але це стосується виключно 10-11 класів.

4. Усі підручники, видрукувані для 12-річної школи, пустять під ніж, змарнувавши сотні мільйонів гривень>. Сьогодні на новий зміст і структуру вже перейшли учні 1-9 класів, які стовідсотково забезпечені підручниками. У цьому році за результатами Всеукраїнського конкурсу відібрані підручники для учнів 10-х класів. Уся ця навчальна література залишатиметься чинною на весь час дії Державних стандартів. Так що батькам не доведеться платити гроші за пущені <під ніж> підручники. Наразі проводиться робота над оновленням Державного стандарту початкової освіти. Після його затвердження будуть розробленні навчальні програми і розпочнеться поступова заміна підручників, починаючи з 1 класу. Паралельно проводитиметься робота по модернізації Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, навчальних програм і після цього - підручників.

5. Вчителі країни не знають, чому навчати дітей 1 вересня і кинуті сам-на-сам зі своїми проблемами. Як вже неодноразово зазначалося, усі навчальні плани, програми, підручники для учнів 1-9 класів залишаються чинними. Так що, вчителі знають чому і як навчати. Найбільш суттєвих змін зазнає нормативне та навчально-методичне забезпечення для 11-го класу (для учнів, які розпочнуть навчання 1 вересня 2011 року), окремі поправки будуть внесені й для 10-го класу. Над цими документами в Міністерстві освіти і науки наразі працюють фахівці, вчені, вчителі. Після підписання Президентом України В.Ф. Януковичем прийнятого Верховною Радою України Закону ці документи будуть затверджені та оприлюднені.

Наведено найбільш поширені викривлення. Існують ще й інші, на зразок, впровадження 11-річної школи коштуватиме дорожче, аніж 12-річної:, але вони й не заслуговують на коментар.

Прес-служба МОН
Департамент загальної
середньої та дошкільної освіти

Кiлькiсть переглядiв: 64