Євроклуб є неурядовою молодіжною організацією ("Euroclub").


Євроклуб– форма самоорганізації молодих людей, що сприяє їх творчій реалізації,

залученню до участі в європейських ініціативах, громадській діяльності, інформуванню

з питань європейської інтеграції та реалізації проектів неформальної освіти серед однолітків.

Діяльність євроклубу спрямована перш за все на школярів та молодь.

2. Євроклуб діє відповідно до Конституції держави, діючого законодавства, норм міжнародного права та власного статуту.

3. Євроклуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Євроклубу використовуються на розвиток євроклубівського руху.

4. Метою євроклубу є сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування

дітей і молоді про Європейський Союз, його структуру та процеси, які відбуваються в ньому.

Досягнення цієї мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

— сприяння розширенню культурних, наукових, ділових та гуманітарних зв'язків молоді в України та країнах Європейського Союзу;

— поширення в Україні інформації про історію Європейського Союзу, його структуру,

сучасний стан розвитку, цілі та досягнення;

— допомога навчальним закладам в отриманні та поширенні інформації про Європейський Союз;

— обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країнчленів

ЄС;

— створення власної матеріальнотехнічної бази для реалізації освітніх, культурних, ділових ініціатив членів Євроклубу.

5. Предметом діяльності євроклубів є:

— поширення інформації про Європейський Союз серед молоді;

— проведення зборів, зустрічей, фестивалів, конкурсів і конференцій з метою обміну досвідом

та обговорення актуальних проблем;

— встановлення культурних, наукових та ділових контактів між молоддю ЄС та своєї країни;

— сприяння вивченню іноземних мов;

— участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів;

— участь у виставках та інших культурних заходах;

— проведення пізнавальнорозважальних

заходів (конкурсів, вікторин);

— підготовка та проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм

діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.

6. Основнимицілями євроклубу є інформування і просвіта молодих людей про Європейський Союз та відносини Україна – ЄС, сприяння встановленню зв’язків з європейськими молодіжними

громадськими організаціями, підтримка євроінтеграційних прагнень України.

7. Основне завдання полягає в інформуванні й вихованні молодих людей в дусі спільних європейських цінностей, сприяючи встановленню партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими організаціями, підтримуючи курс України на інтеграцію в європейські структури.

Учасники євроклубів набувають досвіду організації інформаційних кампаній,поширюючи знання про євроінтеграційні процеси та засади функціонування Європейського Союзу. Шляхом пошуку інформації, опрацювання нових друкованих та

електронних джерел відбувається підвищення загального інтелектуального рівня учнів. У

євроклубівців формуються лідерські навички, уміння приймати відповідальні рішення. В

цілому, відбувається підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі.

Євроклуб, що виник при школі створився і діє на підставі Статуту,

розробленого за участі вчителів, дирекції, учнів і батьків та затвердженого директором

установи (Ізєкова І.М.).

8. Членство в Євроклубі є добровільним. Членом Євроклубу може бути будь-яка людина різного віку, яка цікавиться предметом діяльності Євроклубу, визнає Статут та бере участь у

діяльності Євроклубу.

ЕВРО - 2012 (официальный ролик)

/Files/images/006.jpg

стадіон Металіст

Кiлькiсть переглядiв: 37